• nybanner

Amodau Gweithredu Môr

Amodau Gweithredu Môr

Mae cludo nwyddau rhyngwladol ar y môr yn cyfeirio at y weithred o gludo'r cargo a draddodir gan y cludwr o borthladd un wlad i borthladd gwlad arall ar y môr, gan ddefnyddio llong môr fel cyfrwng cludo a derbyn nwyddau fel gwobr, yn unol â cytundeb y contract cludo cargo morwrol.

Cludo Nwyddau Cefnfor Rhyngwladol (International Ocean Freight) yw'r dull cludo pwysicaf mewn masnach ryngwladol.Mwy na dwy ran o dair o gyfanswm cyfaint masnach ryngwladol, mae'r rhan fwyaf o nwyddau mewnforio ac allforio fy ngwlad yn cael eu cludo gan gludiant cefnfor.

Mae Jiacheng International wedi ymrwymo i faes trafnidiaeth forwrol Prydain.Mae'n cludo cynhyrchion cerbydau trydan yn bennaf.Mae ganddo gymwysterau mewnforio cerbydau trydan a chliriad tollau sefydlog.Mae tua 15-20 o gabinetau cerbydau trydan bob wythnos, ac mae tua 3000-5000 o gerbydau'n cael eu cludo i'r Deyrnas Unedig., Diogelwch a dibynadwyedd yw ein hathroniaeth fusnes.Mae'r porthladd ymadael o Yantian, Shenzhen, a'r porthladd cyrchfan, Felixstowe, y DU, yn brofiad gwasanaeth un-stop o lwytho i gludo i ddanfon i'r drws.Rydym yn fwy o gysylltiad â Tsieina.Gyda botymau Prydeinig, ein pwrpas a'n cenhadaeth yw cludo nwyddau o Tsieina i brynwyr yn ddiogel a heb ddifrod. Y cynnyrch gorau, y gwasanaeth gorau a'r enw da gorau i chi.

Ein hathroniaeth: “yn seiliedig ar uniondeb, cryfder yn gyntaf, yn gwasanaethu cwsmeriaid yn llwyr”.Mae ein cwmni'n cadw at athroniaeth fusnes cwsmer yn gyntaf a gwasanaeth yn gyntaf.Gydag ansawdd gwasanaeth TG rhagorol, cryfder gwasanaeth technegol proffesiynol a thîm gwasanaeth cwsmeriaid medrus, mae ein cwmni'n sicrhau bod cwsmeriaid yn carlamu ar y ffordd gyflym yn yr oes wybodaeth, a chyda sefydlogrwydd, datblygiad, teyrngarwch, effeithlonrwydd ysbryd undod ac arloesedd, parch ar gyfer talentau a ffocws ar dechnoleg, fel y gall cwsmeriaid gael y buddion mwyaf posibl yn barhaus wrth fwynhau cyflawniadau diweddaraf datblygu technoleg gwybodaeth.

 


Amser post: Medi 24-2021